. Služby - Silesian Services

Průmyslové čištění

Obrázek se nepovedlo načíst

Základní popis projektu

  • Poptávku po čištění a repasování součástí dopravníků využívaných v lakovací lince jsme vzhledem k náročnosti a specifickým požadavkům zákazníků nebyly schopni uspokojit. Ideálním řešením této situace se stalo rozšíření kapacity stávajícího pracoviště a rozšíření nabízených služeb při repasování dílů a jejich přípravě pro nasazení u zákazníka.
  • V rámci projektu byl pořízen soubor zařízení skládající se z odmašťovacího stroje, procesní vany a datového úložiště včetně vybavení počítačovou technikou. Nově zakoupená zařízení umožňují uspokojit poptávanou kvalitativní úroveň provedení repase a související práce společně se splněním kapacitních požadavků, dodacích termínů a omezením manipulačních úkonů.

Soulad projektu s výzvou

  • Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity stávající provozovny a ke zvýšení efektivnosti výrobního procesu mimo jiné díky nahrazení ručních prací automatizací. Tím je splněna podmínka „počáteční investice“ dle č. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, což znamená, že projekt je plně v souladu s výzvou.

Nárůst kvality služeb

  • Díky realizaci projektu došlo k zásadnímu kvalitativnímu skoku v poskytování našich služeb. Výrazné zvýšení efektivity procesů zároveň podpořilo i konkurenceschopnost naši společnosti.
  • Došlo především k automatizaci ručních operací společně se zajištěním požadované kvality čištění a repase.
  • Realizace umožnila také rozšíření navazujících operací.

Nárůst kvantity služeb

  • Pořízením nové technologie došlo k navýšení kapacity objemu zpracování repasovaných dílů, a to nejenom díky nové repasovací kapacitě, nýbrž i díky automatizaci procesu a tím i zvýšení efektivity tohoto procesu.