. Služby - Silesian Services

Průmyslové čištění

Co Vám můžeme nabídnout ?

 • Odstranění znečištění ze součástí průmyslových zařízení a strojů
 • Čištění výrobků a polotovarů
 • Následné ruční dočištění, možnost pasivace nebo konzervace
 • U některých dílů také kontrolu jejich rozměrů

Co jsme schopni odstranit ?

 • Veškeré druhy znečištění z předmětů, u kterých selhávají nebo nejsou z jiných důvodů použitelné konvenční technologie čištění
 • Zbytky nátěrových hmot, gumy či plastů včetně plně vytvrzených povlaků
 • Oleje a maziva, včetně zkarbonovaných zbytků
 • Znečištění mechanicky citlivých dílů nebo složitých tvarů

Jaké čistící prostředky ?

 • Při čištění využíváme souběžné chemické působení čisticích prostředků a mechanického působení ultrazvukových vln
 • Jsou vybírány svým charakterem vždy pro kombinaci daného typu materiálu a druhu znečištění
 • Požadavky na rychlost a kvalitu čištění přímo ovlivňují výběr a nasazení čistících prostředků
 • Pro navazující operace lze použít pasivační nebo konzervační přípravky

Příklady použití

 • Dopravníkové systémy
 • Pomaloběžná ložiska
 • Tvarově složité výrobky nebo díly pro automotive
 • Formy pro odlévání a lisování